21/06/2017

ncbr

Opracowania receptury i założeń technologicznych produkcji makaronów bezglutenowych z surowców naturalnych wzbogacanych o związki bioaktywne

Arc-Pol realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich ,, Opracowania receptury i założeń technologicznych produkcji makaronów bezglutenowych z surowców naturalnych wzbogacanych o związki bioaktywne.”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest pozyskanie kompleksowej wiedzy o właściwościach surowców naturalnych, zawierających związki bioaktywne z przeznaczeniem wykorzystania ich w produkcji makaronów bezglutenowych.

Całkowita wartość projektu: 6 042 023.31 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 4 190 412.83 PLN

Zapytania ofertowe:

  1. Zapytanie Ofertowe nr 1 /POIR/2017/ARCPOL
  2. Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 1 /POIR/2017/ARCPOL
  3. Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 1 /POIR/2017/ARCPOL
  4. Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 1 /POIR/2017/ARCPOL