Regulamin konkursu pt. BądĹş eko z „Arc-Pol Makarony”

Regulamin konkursu na Facebooku„ BądĹş eko z Arc-Pol Makrony” § 1. Organizator 1.Organizatorem i fundatorem nagrĂłd konkursu ogłoszonego na Facebooku pod nazwą „ BądĹş eko z Arc-Pol Makarony” (zwanego dalej jako: „Konkurs”) jest „ARC-POL Babiński” Spółka Komandytowa z siedzibą w Czańcu, ul. Dworska 30, wpisany do Rejestru PrzedsiębiorcĂłw Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy…