Regulamin konkursu „Wakacyjne wędrówki kulinarne”

Regulamin konkursu „ Wakacyjne wędrówki kulinarne” § 1. Organizator 1.Organizatorem i fundatorem nagród konkursu ogłoszonego na Facebooku pod nazwą „Wakacyjne wędrówki kulinarne” (zwanego dalej jako: „Konkurs”) jest „ARC-POL Babiński” Spółka Komandytowa z siedzibą w Czańcu, ul. Dworska 30, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie Wydział XII…